Vydavateľsvo - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vydavateľsvo

Vydavateľstvo SVO sa orientuje na vydávanie odborných a vedeckých publikácií.

Naše portfólio zahrňa vydávanie printovej, alebo elektronickéj verzie s identifikátorom digitálneho objektu / DOI /:

- časopisov
- kníh
- monografických prác
- vysokoškolských účebníc
- zborníkov
- DVD, CD

Vydávame vedecké časopisy XLinguae a Slavonic Pedagogical Studies Journal.

V prípade záujmu o publikovanie vás prosíme o vyplnenie formulára SK online formulár vydavateľa , alebo EN online form publishing
Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2023

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky