SVO

SVO s.r.o.
Academic publishing
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Za svoje pôsobenie sme zrealizovali veľké množstvo zákaziek vo verejnom obstarávaní, seminárov a to nielen v oblasti verejného obstarávania, ale i v oblasti nehnuteľností, archívnictva a dalších. Od svojho vzniku sme sa zároveň profilovali tiež ako vedecké vydavateľstvo.
V súčasnosti ponúkame publikačné služby šírokej vedeckej obci na uzemí európskej unie.  
Vydavateľstvo SVO sa orientuje na vydávanie odborných vedeckých časopisov, kníh, monografických prác, vysokoškolských účebníc, zborníkov .    

Poskytujeme:

- Kompletné služby vo verejnom obstarávaní - outsourcing
- Služby v oblasti vzdelávania
  Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania
  Organizácia konferencií, seminárá a školeni
- Vydavateľská činnosť
 Vydávanie knižných a časopiseckých publikácií
 Tvorba DVD a CD nosičov
 Vydávanie vedeckéhých časopisov XLinguae a
Slavonic Pedagogical Studies Journal
              

© SVO s.r.o. 2009 - 2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky