SVO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009. Za svoje pôsobenie sme zrealizovali veľké množstvo zákaziek vo verejnom obstarávaní, seminárov a to nielen v oblasti verejného obstarávania, ale i v oblasti nehnuteľností, archívnictva a dalších. Od svojho vzniku sme sa zároveň profilovali tiež ako vedecké vydavateľstvo. 
V súčasnosti ponúkame publikačné služby šírokej vedeckej obci na uzemí európskej unie.  
Vydavateľstvo SVO sa orientuje na vydávanie odborných vedeckých časopisov, kníh, monografických prác, vysokoškolských účebníc, zborníkov .    

Poskytujeme:

- Kompletné služby vo verejnom obstarávaní - outsourcing 
- Služby v oblasti vzdelávania 
   Vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania 
   Organizácia konferencií, seminárá a školeni 
Vydavateľská činnosť
  Vydávanie knižných a časopiseckých publikácií
  Tvorba DVD a CD nosičov
  Vydávanie vedeckéhých časopisov XLinguae a 
Slavonic Pedagogical Studies Journal
               

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky